tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE

Basen

Raz w tygodniu, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów doskonalimy techniki pływania. Zajęcia odbywają się na basenie Uniwersytetu Morskiego przy Skwerze Kościuszki.

Gimnastyka korekcyjna

klasach 0, I, II, III raz w tygodniu odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Realizowane są w oparciu o profilaktyczny program „Dobra zabawa – prosta postawa” napisany przez Katarzynę Bylińską – nauczycielkę wychowania fizycznego.

Celem zajęć jest szeroko pojęta profilaktyka, czyli wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, eliminowanie niewłaściwych nawyków, popularyzowanie wiedzy o wadach postawy, ukształtowanie w miarę silnego i wytrzymałego gorsetu mięśniowego, a przede wszystkim wzmocnienie mięśni nadmiernie rozciągniętych.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej tak, by były jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci. Podnosi się przez to świadomość dzieci w tematyce zapobiegania wadom postawy.

Koło szachowe

Zajęcia prowadzi doświadczony, licencjonowany instruktor i sędzia Polskiego Związku Szachowego. 

Tematyka zajęć: zasady gry, debiut, gra końcowa, taktyka, strategia, kombinacje, zadania szachowe, miniturnieje, konkursy, turnieje rankingowe, gra błyskawiczna. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, ćwiczą pamięć i koncentrację, a przed wszystkim umożliwiają świetną zabawę!

Koło plastyczne

Podczas pracy na zajęciach dzieci poznają wiele różnorodnych technik rozwijających wyobraźnię i umiejętności plastyczno-manualne. Korzystają z różnych materiałów i narzędzi, jakie zapewnia szkolna pracownia artystyczna (ołówki, kredki, flamastry, pastele olejne i suche, farby akwarelowe i plakatowe, kolorowe papiery, tkaniny, wełny, itd.). Tworzą prace płaskie i przestrzenne, o różnorodnej tematyce. Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń stymulujących wyobraźnię, rozwijających oryginalność myślenia. 

Proponowane zajęcia i zadania rozwijają dyspozycje plastyczne dzieci:

 • rozwijanie sprawności ręki,
 • kształtowanie integracji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie prostych umiejętności manualnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • wspomaganie pamięci i koncentracji,
 • niwelowanie lęków i zahamowań, rozwijanie pewności siebie,
 • obcowanie ze sztuką i poznawanie różnorodności dzieł plastycznych,
 • wspaniała zabawa twórcza.

Efekty ich pracy można podziwiać na szkolnych wystawach. Najlepsze prace biorą udział w wielu konkursach plastycznych.

Zabawy z Plastusiem

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 0-I. Chętnie uczęszczają na nie zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Celem zajęć jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami. 

Tematyka prac jest różnorodna i dotyczy najbliższego otoczenia. Na zajęciach stosujemy różne formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i wydzieranie, techniki collage. Wykorzystujemy rozmaite środki i pomoce do tworzenia prac.

Koło rękodzielnicze

Koło rękodzielnicze przeznaczone jest dla uczniów klas 3-8. Tematyka zajęć koncentruje się na technice decoupage, scrapbookingu, wyrobu biżuterii, szyciu i filcowaniu. Poznamy też podstawy szydełkowania i dziergania na drutach.

Koło ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastyczno-technicznych. Uczeń rozwija wyobraźnię oraz aktywność twórczą, posługuje się nowymi technikami rękodzielniczymi,  potrafi wykorzystać materiały i środki w ciekawy sposób,  doskonali sprawność manualną, nie boi się eksperymentować, potrafi zinterpretować swoje dzieło rękodzielnicze, kształtuje postawę bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, obcęgi, gwoździe, igły itp. oraz urządzeniami elektrycznymi, materiałami o wysokiej temperaturze, uczy się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy,  bierze udział w konkursach plastycznych, umie współdziałać w zespole.

Koło kulinarne

Na zajęciach kulinarnych uczniowie zgłębiają tajniki gotowania. Rozbudzają swoje kubki smakowe dzięki smakowaniu rozmaitych potraw. Są to zajęcia praktyczne, na których opanowują umiejętności niezbędne do gotowania oraz uświadamiają sobie, że gotowanie nie musi być nudne, ale kolorowe, zdrowe i smaczne.  

Koło czytelnicze 

Ma na celu rozbudzenie wśród dzieci chęci czytania książek. Na zajęciach poruszane są ciekawe tematy, organizowane są spotkania w bibliotece i księgarni oraz spotkania z pisarzami, autorami książek dla dzieci. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich ulubionych książek i zachęcenia pozostałych dzieci do zagłębienia się w ten wspaniały świat wyobraźni.

Koło sportowe dla uczniów klas II-III

Zajęcia sportowe dedykowane dzieciom, dla których aktywność fizyczna ma wyjątkowe znaczenie. Gry zespołowe przeplatamy zabawami z elementami lekkiej atletyki i gimnastyki, ale nie zapominamy o zabawach podwórkowych.

Na naszym kółku ćwiczymy nie tylko ciało, ale i umysł. Poznajemy przepisy różnych dyscyplin sportowych, a w przerwie nie może zabraknąć dyskusji o osiągnięciach najlepszych sportowców.

Koło sportowe dla uczniów klas IV-VI

Zajęcia dla uczniów naszej szkoły, którzy nie wyobrażają sobie popołudnia bez porządnej dawki sportu. W czwartki rozwijamy zdolności motoryczne, dopracowujemy do perfekcji technikę użytkową i uczymy się przepisów, odpowiedzialności i różnych ról na boisku.

Matematyczne asy

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas VI szczególnie zainteresowanych matematyką. Głównym celem koła jest przygotowanie do konkursów matematycznych oraz rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych.  Uważnie analizując treści zadań, szukając niejednokrotnie nietypowych rozwiązań, uczniowie ćwiczą pamięć, ale przede wszystkim ćwiczą umiejętność  logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Uczeń, realizując własne pomysły pod zindywidualizowanym kierunkiem nauczyciela, właściwie wykorzystuje zdobyte  informacje w praktyce, a także zauważa obecność matematyki w otaczającym nas świecie.

Koło przyrodnicze 

Te zajęcia obejmują tematy takie jak:

 • Plaża pełna życia – zajęcia w terenie
 • Czy Bałtyk jest słony? – zajęcia w terenie, badanie wody w klasie
 • Obserwacje ptaków przelatujących i zimujących nad Bałtykiem – zajęcia w terenie
 • Dokarmiamy ptaki zimą – zajęcia w terenie
 • Drzewa i krzewy okolicy szkoły – zajęcia w terenie
 • Ratujmy nasza planetę- zacznijmy od siebie – zajęcia cały rok w różnej formie (terenowe, warsztaty, filmy, eksperymenty)