tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE

Basen

Raz w tygodniu, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów doskonalimy techniki pływania. Zajęcia odbywają się na basenie Uniwersytetu Morskiego przy Skwerze Kościuszki.

Koło taneczne

Kółko taneczne jest przeznaczone dla klas 0 i I. Na zajęciach dobierana jest odpowiednia muzyka, aby dzięki niej wciągnąć wychowanków do systematycznych ćwiczeń. zdając sobie sprawę, że świetnie się bawiąc, doskonalą różne formy aktywności ruchowej, kształtują właściwą sylwetkę i odnoszą sukcesy.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie zainteresowań,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu,
 • nauczanie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej,
 • rozwijanie wrażliwości na muzykę,
 • kształcenie estetyki ruchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • budzenie wiary we własne możliwości,
 • pokonywanie tremy i nieśmiałości,
 • czerpanie radości z udziału w zajęciach.

Gimnastyka korekcyjna

klasach 0, I, II, III raz w tygodniu odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Realizowane są w oparciu o profilaktyczny program „Dobra zabawa – prosta postawa” napisany przez Katarzynę Bylińską – nauczycielkę wychowania fizycznego.

Celem zajęć jest szeroko pojęta profilaktyka, czyli wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, eliminowanie niewłaściwych nawyków, popularyzowanie wiedzy o wadach postawy, ukształtowanie w miarę silnego i wytrzymałego gorsetu mięśniowego, a przede wszystkim wzmocnienie mięśni nadmiernie rozciągniętych.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej tak, by były jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci. Podnosi się przez to świadomość dzieci w tematyce zapobiegania wadom postawy.

Koło szachowe

Zajęcia prowadzi doświadczony, licencjonowany instruktor i sędzia Polskiego Związku Szachowego. 

Tematyka zajęć: zasady gry, debiut, gra końcowa, taktyka, strategia, kombinacje, zadania szachowe, miniturnieje, konkursy, turnieje rankingowe, gra błyskawiczna. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, ćwiczą pamięć i koncentrację, a przed wszystkim umożliwiają świetną zabawę!

Koło plastyczne

Podczas pracy na zajęciach dzieci poznają wiele różnorodnych technik rozwijających wyobraźnię i umiejętności plastyczno-manualne. Korzystają z różnych materiałów i narzędzi, jakie zapewnia szkolna pracownia artystyczna (ołówki, kredki, flamastry, pastele olejne i suche, farby akwarelowe i plakatowe, kolorowe papiery, tkaniny, wełny, itd.). Tworzą prace płaskie i przestrzenne, o różnorodnej tematyce. Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń stymulujących wyobraźnię, rozwijających oryginalność myślenia. 

Proponowane zajęcia i zadania rozwijają dyspozycje plastyczne dzieci:

 • rozwijanie sprawności ręki,
 • kształtowanie integracji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie prostych umiejętności manualnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • wspomaganie pamięci i koncentracji,
 • niwelowanie lęków i zahamowań, rozwijanie pewności siebie,
 • obcowanie ze sztuką i poznawanie różnorodności dzieł plastycznych,
 • wspaniała zabawa twórcza.

Efekty ich pracy można podziwiać na szkolnych wystawach. Najlepsze prace biorą udział w wielu konkursach plastycznych.

Plastusie

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 0-I. Chętnie uczęszczają na nie zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Celem zajęć jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami. 

Tematyka prac jest różnorodna i dotyczy najbliższego otoczenia. Na zajęciach stosujemy różne formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i wydzieranie, techniki collage. Wykorzystujemy rozmaite środki i pomoce do tworzenia prac.

Rękodzieło

Koło rękodzielnicze przeznaczone jest dla uczniów klas 4-8. Tematyka zajęć koncentruje się na technice decoupage, scrapbookingu, wyrobu biżuterii, szyciu i filcowaniu. Poznamy też podstawy szydełkowania i dziergania na drutach.

Koło ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastyczno-technicznych. Uczeń rozwija wyobraźnię oraz aktywność twórczą, posługuje się nowymi technikami rękodzielniczymi,  potrafi wykorzystać materiały i środki w ciekawy sposób,  doskonali sprawność manualną, nie boi się eksperymentować, potrafi zinterpretować swoje dzieło rękodzielnicze, kształtuje postawę bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, obcęgi, gwoździe, igły itp. oraz urządzeniami elektrycznymi, materiałami o wysokiej temperaturze, uczy się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy,  bierze udział w konkursach plastycznych, umie współdziałać w zespole.

Koło sportowe dla uczniów klas II-III

Zajęcia sportowe dedykowane dzieciom, dla których aktywność fizyczna ma wyjątkowe znaczenie. Gry zespołowe przeplatamy zabawami z elementami lekkiej atletyki i gimnastyki, ale nie zapominamy o zabawach podwórkowych.

Na naszym kółku ćwiczymy nie tylko ciało, ale i umysł. Poznajemy przepisy różnych dyscyplin sportowych, a w przerwie nie może zabraknąć dyskusji o osiągnięciach najlepszych sportowców.

Matematyczne asy

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas II-III, szczególnie zainteresowanych matematyką. Głównym celem koła jest przygotowanie do konkursów matematycznych oraz rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych.  Uważnie analizując treści zadań, szukając niejednokrotnie nietypowych rozwiązań, uczniowie ćwiczą pamięć, ale przede wszystkim ćwiczą umiejętność  logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Uczeń, realizując własne pomysły pod zindywidualizowanym kierunkiem nauczyciela, właściwie wykorzystuje zdobyte  informacje w praktyce, a także zauważa obecność matematyki w otaczającym nas świecie.

Koło przyrodnicze 

Hasło główne zajęć:  Pogoda

 • Dlaczego pogoda jest ważna?
 • Pogoda się zmienia
 • Atmosfera
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Pory roku
 • Wiatr
 • Woda w powietrzu
 • Szczególne zjawiska pogody
 • Pogoda a klimat
 • Prognozy meteorologiczne