tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

TYLKO W „LIBER”

Klasy I-III

Ortograffiti

Nie tracimy czasu! Już od I klasy uczymy się zasad ortografii. „Ortografia na wesoło” to przede wszystkim nauka przez zabawę z materiałem wyrazowym odpowiadającym programowi klas I-III. Zaletą tych zajęć jest duże zaangażowanie emocjonalne i poznawcze uczniów. Podczas zajęć pełnych humoru budzą się skojarzenia, dzięki czemu dzieci lepiej zapamiętują pisownię trudnych wyrazów. Mimo, że praca z ortografią jest żmudna, a przez dzieci uważana za trudną, nasi mali uczniowie z zapałem uczestniczą w zabawach ruchowych, zabawach z grą planszową, atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi, rozwiązują łamigłówki ortograficzne, samodzielnie układają krzyżówki, rebusy, zagadki, teksty dyktand, redagują zabawne opowiadania. Uczniowie wykonują również ciekawe prace plastyczne, które zabierają do domu, by utrwalać poznane na zajęciach wyrazy.

Poprzez wykorzystanie różnorodnych form pracy, dzieci wykazują spostrzegawczość i czujność ortograficzną. Nabywają umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania ze słownika ortograficznego.

Dla nas zmagania z polską ortografią to nie „tortury”, a radość i zabawa.

Starszy młodszemu

Tradycją naszej szkoły jest akcja „Starszy młodszemu”, w której uczniowie klasy trzeciej wchodzą we współpracę  z najmłodszymi dziećmi naszej szkoły.  Celem akcji jest rozwijanie umiejętności komunikacji i interakcji pomiędzy uczniami w różnym wieku, kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i szacunku do drugiego człowieka oraz uczenie się odpowiedzialności za młodszego kolegę lub koleżankę. Dzięki udziałowi w projekcie klasy współpracują ze sobą, uczą się stawiania wspólnych celów i dążenia do ich realizacji. Uświadamiają sobie, że jesteśmy sobie potrzebni i uzupełniamy się wzajemnie.

Kąciki czytelnicze

W każdej sali klas I-III znajduje się kącik czytelniczy, w celu budzenia i kształtowania zainteresowań czytelniczych u dzieci. Specjalnie przygotowane miejsce na książki jest dla dzieci sygnałem, że czytanie jest ważne. Na półkach stoją pozycje o rożnej tematyce oraz czasopisma dla dzieci. Uczniowie mogą przynosić również swoje ulubione książki, aby inni mogli je przeczytać.

Przed feriami zimowymi wszystkie dzieci wymieniają się lekturami podczas akcji „Polowanie na książkę”. W czasie przerw dzieci chętnie sięgają po nie i dzielą się swoimi wrażeniami z innymi. Poprzez czytanie uczniowie rozwijają słownictwo oraz uczą się wyrażania swoich myśli. Czytanie książek to dla dzieci również świetna forma odpoczynku i wyciszenia.

Pomagamy innym

„Z wielu rąk większa pomoc”   A. M. Fredro 

Założeniem projektu jest inspirowanie uczniów do podejmowania działań związanych z pomocą innym, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych.

Z pomagania innym czerpiemy wiele radości – co roku bierzemy udział w licznych akcjach:

 • Kiermasz Świąteczny dla podopiecznych Fundacji „Trzeba marzyć”,
 • WOŚP (od wielu lat kwestujemy, przedstawiamy nasze programy artystyczne, sprzedajemy świąteczne aniołki i ozdoby własnoręcznie wykonywane przez uczniów i nauczycieli),
 • Ciapkowo (od wielu lat współpracujemy ze schroniskiem, zbieramy jedzenie dla zwierząt, koce, zabawki),
 • pomoc ptakom zimą,
 • pomoc dzieciom z domu dziecka (zbieramy słodycze, ubrania, książki, zabawki) oraz potrzebującym rodzinom.

 

Klasy IV-VIII

Polish Your English, czyli szlifujemy swój angielski

Dodatkowa szósta i siódma godzina języka angielskiego dla uczniów klas VII-VIII potrzebujących dodatkowych lekcji na podreperowanie poszczególnych elementów językowych. Na zajęciach m.in. uzupełniamy ewentualne braki gramatyczno-leksykalne, utrwalamy materiał przerabiany na lekcjach klasowych, poszerzamy wiedzę leksykalną, poznajemy elementy kultury krajów anglosaskich oraz szlifujemy zdolności produkcji języka w mowie i pisaniu.

English Club

Dodatkowa szósta i siódma godzina języka angielskiego dla uczniów klas VII i VIII najlepiej radzących sobie z tym językiem. Na zajęciach m.in. poszerzamy wiedzę leksykalną, poznajemy kulturę krajów anglosaskich, szlifujemy zdolności konwersacji, doskonalimy umiejętność prezentacji na forum publicznym, a także przygotowujemy się do różnych konkursów językowych. 

Maraton czytelniczy

„Godzina czytania jest godziną skradzioną z raju” T.Wharton

Celem tego wyjątkowego projektu jest popularyzacja czytelnictwa i wartościowej książki dla dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postawy „zdrowej” rywalizacji w konkursach czytelniczych. Nawyk czytania i miłość do książki powstaje w dzieciństwie, dlatego w doborze ciekawej, mądrej lektury będącej rozrywką i przyjemnością pomagają uczniowie. Każda klasa czyta i opracowuje jedną w książkę w miesiącu.

Klub Ortograffiti 

W Szkole Liber dbamy również o potrzeby uczniów klas IV–VI. Metoda Ortograffiti, oprócz stymulowania funkcji poznawczych ważnych w nauce czytania i pisania, koncentruje się na:

 • przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych,
 • kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Na zajęciach pozwalamy uczniom twórczo i w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę, dzięki ciekawym metodom pracy.

Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest poprawa w zakresie:

 • funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • koncentracji i pamięci,
 • tempa i techniki czytania,
 • rozumienia czytanej treści,
 • poprawności ortograficznej,
 • jakości graficznej pisma,
 • wzbogacania słownika czynnego ucznia.

Pozwalamy uczniom na zajęciach twórczo i w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę, dzięki ciekawym metodom pracy.   

Program motywacyjny Liber

W celu motywowania uczniów do wytężonej pracy wdrożony został w naszej szkole Program Motywacyjny LIBER. Polega on na comiesięcznym wyróżnianiu ciężko pracujących uczniów na podstawie średniej z ocen bieżących ze wszystkich przedmiotów w danym miesiącu.

Pomagamy innym

„Z wielu rąk większa pomoc”   A. M. Fredro 

Założeniem projektu jest inspirowanie uczniów do podejmowania działań związanych z pomocą innym, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych.

Z pomagania innym czerpiemy wiele radości – co roku bierzemy udział w licznych akcjach:

 • WOŚP (od wielu lat kwestujemy, przedstawiamy nasze programy artystyczne, sprzedajemy świąteczne aniołki i ozdoby własnoręcznie wykonywane przez uczniów i nauczycieli),
 • Ciapkowo (od wielu lat współpracujemy ze schroniskiem, zbieramy jedzenie dla zwierząt, koce, zabawki),
 • pomoc ptakom zimą,
 • współpraca z ośrodkami dla seniorów,
 • pomoc dzieciom z domu dziecka (zbieramy słodycze, ubrania, książki, zabawki) oraz potrzebującym rodzinom.