tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE

Koło plastyczne

Podczas pracy na zajęciach dzieci poznają wiele różnorodnych technik rozwijających wyobraźnię i umiejętności plastyczno-manualne. Korzystają z różnych materiałów i narzędzi, jakie zapewnia szkolna pracownia artystyczna (ołówki, kredki, flamastry, pastele olejne i suche, farby akwarelowe i plakatowe, kolorowe papiery, tkaniny, wełny, itd.). Tworzą prace płaskie i przestrzenne, o różnorodnej tematyce. Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń stymulujących wyobraźnię, rozwijających oryginalność myślenia. 

Proponowane zajęcia i zadania rozwijają dyspozycje plastyczne dzieci:

 • rozwijanie sprawności ręki,
 • kształtowanie integracji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie prostych umiejętności manualnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • wspomaganie pamięci i koncentracji,
 • niwelowanie lęków i zahamowań, rozwijanie pewności siebie,
 • obcowanie ze sztuką i poznawanie różnorodności dzieł plastycznych,
 • wspaniała zabawa twórcza.

Efekty ich pracy można podziwiać na szkolnych wystawach. Najlepsze prace biorą udział w wielu konkursach plastycznych.

Plastusie

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 0-I. Chętnie uczęszczają na nie zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Celem zajęć jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami.

Tematyka prac jest różnorodna i dotyczy najbliższego otoczenia. Na zajęciach stosujemy różne formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i wydzieranie, techniki collage. Wykorzystujemy rozmaite środki i pomoce do tworzenia prac.

Koło taneczne

Kółko taneczne jest przeznaczone dla klas 0 i I. Na zajęciach dobierana jest odpowiednia muzyka, aby dzięki niej wciągnąć wychowanków do systematycznych ćwiczeń. zdając sobie sprawę, że świetnie się bawiąc, doskonalą różne formy aktywności ruchowej, kształtują właściwą sylwetkę i odnoszą sukcesy.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie zainteresowań,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu,
 • nauczanie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej,
 • rozwijanie wrażliwości na muzykę,
 • kształcenie estetyki ruchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • budzenie wiary we własne możliwości,
 • pokonywanie tremy i nieśmiałości,
 • czerpanie radości z udziału w zajęciach.

Koło szachowe

Zajęcia prowadzi doświadczony, licencjonowany instruktor i sędzia Polskiego Związku Szachowego. Tematyka zajęć: zasady gry, debiut, gra końcowa, taktyka, strategia, kombinacje, zadania szachowe, miniturnieje, konkursy, turnieje rankingowe, gra błyskawiczna. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, ćwiczą pamięć i koncentrację, a przed wszystkim umożliwiają świetną zabawę!

Koło sportowe

Podczas naszych zajęć uwalniamy energię kumulowaną przez cały długi dzień siedzenia w szkolnej ławce. Świetnym sposobem na to jest zabawa, najlepiej z piłkami lub na drabinkach. Poza tym uczymy się zasad gier, jak również współpracy, a wszystko to w duchu fair play.

Basen

Raz w tygodniu, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, doskonalimy techniki pływania. Zajęcia odbywają się na basenie Uniwersytetu Morskiego przy Skwerze Kościuszki.

Gimnastyka korekcyjna

klasach 0, I, II, III raz w tygodniu odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Realizowane są w oparciu o profilaktyczny program „Dobra zabawa – prosta postawa” napisany przez Katarzynę Bylińską – nauczycielkę wychowania fizycznego. 

Celem zajęć jest szeroko pojęta profilaktyka, czyli wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, eliminowanie niewłaściwych nawyków, popularyzowanie wiedzy o wadach postawy, ukształtowanie w miarę silnego i wytrzymałego gorsetu mięśniowego, a przede wszystkim wzmocnienie mięśni nadmiernie rozciągniętych.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej tak, by były jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci. Podnosi się przez to świadomość dzieci w tematyce zapobiegania wadom postawy.