tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

KLASY I-III

Oferta edukacyjna dla uczniów klas I-III

 • Klasy do 12 osób

 • Indywidualizacja nauczania

 • Nauka języka angielskiego 6 razy w tygodniu

 • 5 godzin w tygodniu zajęć ruchowych (m.in. basen, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna)

 • Korzystanie w czasie zajęć z tablic interaktywnych

 • Zwiększona liczba godzin na realizację programu dydaktycznego

 • Rozszerzenie podstawy programowej

 • Lekcje informatyki, muzyki, w-f, plastyki – z nauczycielami o odpowiedniej specjalności

 • Zajęcia pozalekcyjne, m.in.: koło szachowe, informatyczne, plastyczne, rękodzielnicze, sportowe, kulinarne, czytelnicze

 • Ciekawe wyjścia, wycieczki, zielone szkoły, obozy letnie i zimowe

 • Opieka nad dzieckiem w godz. 7:30-17:00 – możliwość odrobienia prac domowych, pod stałą opieką nauczyciela

 • Pomoc psychologa i pedagoga

 • Catering

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie mają codziennie 6 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w godz. 08:00-13:25.

Do każdego dziecka podchodzimy w sposób indywidualny – zdolny uczeń będzie rozwijał swoje umiejętności, a uczeń o dodatkowych potrzebach edukacyjnych, przy współpracy uczeń-nauczyciel-rodzic szybko nadrobi zaległości.

Testy kompetencji dla trzecioklasistów wypadają na bardzo wysokim poziomie: 85% – 95%.

W roku szkolnym 2024/2025 czesne za naukę w klasach I-III wynosi: wrzesień-czerwiec 1100 zł/miesięcznie, lipiec-sierpień 550 zł/miesięcznie.

W klasach I-III, we wrześniu, należy uiścić opłatę 500 zł, która przeznaczona jest na zakup dodatkowych podręczników, materiałów ćwiczeniowych, przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych, które dziecko dostaje przez cały rok szkolny.