tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

KLASA PRZEDSZKOLNA

Oferta edukacyjna dla uczniów klasy przedszkolnej

 • Grupa do 12 osób
 • Indywidualizacja nauczania
 • Nauka języka angielskiego 5 razy w tygodniu
 • Codziennie zajęcia ruchowe (rytmika, basen, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna)
 • Korzystanie w czasie zajęć z tablic interaktywnych
 • Zwiększona liczba godzin na realizację programu dydaktycznego
 • Rozszerzenie podstawy programowej
 • Lekcje muzyki, w-f, plastyki – z nauczycielami o odpowiedniej specjalności
 • Zajęcia pozalekcyjne, m.in.: koło szachowe, informatyczne, plastyczne, sportowe, kulinarne, czytelnicze
 • Ciekawe wyjścia, wycieczki, zielone szkoły, obozy letnie i zimowe
 • Opieka nad dzieckiem w godz. 7:30-17.00 
 • Pomoc psychologa i pedagoga
 • Catering 

Realizujemy bardzo atrakcyjny program edukacyjny. Wykorzystywanie na zajęciach  ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnejmetod dobrego startu, ułatwia dzieciom uczenie się. Zajęcia odbywają się w godz. 8:45-13:45.

Na życzenie rodziców opiekujemy się dziećmi już od godz. 7:30 i organizujemy im czas do godz. 17:00. Pracujemy w warunkach zbliżonych do domowych. Rzeczy osobiste i podręczniki uczniowie przechowują we własnych szafkach. Jesteśmy małą i przyjazną szkołą, zapewniamy bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków. Pasje i uzdolnienia rozwijamy w kołach zainteresowań. 

Indywidualizujemy kształcenie, rozwijamy uzdolnienia, kompensujemy trudności. Szybko diagnozujemy problemy dziecka oraz proponujemy Rodzicom konkretne rozwiązania. 

Utrzymujemy bliski kontakt z Rodzicami. Służą temu częste spotkania indywidualne, kontakty telefoniczne, w których na bieżąco informujemy o postępach dzieci.

Naszym głównym celem jest stworzenie warunków do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej. Udaje się to poprzez „zabawę w szkołę”, w miłej i przyjaznej atmosferze, która otacza nasze dzieci każdego dnia.

Sylwetka absolwenta naszej zerówki:

 • ciekawy świata
 • komunikatywny
 • samodzielny
 • zaangażowany w pracę
 • kreatywny
 • koleżeński
 • tolerancyjny
 • posiadający umiejętność współpracy
 • korzystający z zasad zdrowego stylu życia
 • przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego

W roku szkolnym 2024/2025 czesne za naukę w klasie przedszkolnej wynosi 1050 zł/ miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Przy podpisaniu umowy należy uiścić opłatę 500 zł, która przeznaczona jest na zakup podręczników, przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych, które dziecko dostaje przez cały rok szkolny.