tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

TYLKO W „LIBER”

Maluch może czytać i pisać

Znając potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci, tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania ich do kolejnego etapu edukacyjnego – rozpoczęcia nauki w klasie I. Zerówkowicze kończący etap przedszkolny nie tylko rozpoznają litery, czytają, ale też potrafią pisać w liniaturze zeszytu. Większość dzieci potrafi już płynnie czytać dzięki stosowanej przez nas  nauce czytania metodą sylabową. Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że ta metoda jest dla dzieci najbardziej odpowiednia do opanowania  i usprawniania techniki i tempa czytania.

Maluchy 5,6 letnie wykazują bardzo duże zainteresowanie literami, dlatego też  podążamy za ich entuzjazmem, z jakim podejmują pierwsze próby pisania i czytania. Nauka odbywa się podczas radosnych zabaw z literami, w oparciu o poznawanie wielozmysłowe (z wykorzystaniem zmysłu wzroku, słuchu ruchu, dotyku).

Metody pracy, jakie stosujemy na co dzień, zawsze dostosowujemy do indywidualnych możliwości dzieci.  Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby dydaktyczne każdego, umiejętnie dopasowując działania edukacyjne, tak by zachęcić dzieci do poszukiwania, planowania i twórczego działania, a w konsekwencji zaszczepienia w nich chęci uczenia się i poznawania wszystkiego, co nowe.

Magiczne słowa to program wprowadzający dzieci w tematykę kulturalnego stylu bycia. Maniery są po prostu sposobem zachowania i traktowania innych. Dobre maniery świadczą o szacunku i wrażliwości na potrzeby innych. Istnieją w naszym języku słowa, które powinny być ciągle używane. Słowa te stanowią klucz do ludzi. Stosowanie ich w codziennym życiu powoduje, że jesteśmy także grzecznie traktowani. Mowa służy nam do porozumiewania się, mowa kulturalna pozwala porozumieć się szybciej.

Autorski program „The Magical Storytelling”

„ Once upon a time…” – magiczne słowa, które otwierają drzwi do innego świata, gdzie wszystko jest możliwe, a dziecięca wyobraźnia pozwala uczniom zapomnieć o wszystkich granicach, w tym tych językowych.

Literatura czytana w języku angielskim jest bogatym źródłem słownictwa, prawidłowej wymowy, jak i struktur gramatycznych. Właśnie dlatego realizujemy autorski program „The Magical Storytelling”, którego adresatem są uczniowie klasy zerowej. Zajęcia te nie tylko przybliżają uczniom klasykę dziecięcej literatury angielskiej, ale także integrują treści muzyczne, plastyczne oraz przyrodnicze. Zapraszamy do wspólnego bajania…

Matematyka dla smyka

W naszej szkole ideą jaka nam przyświeca to zaprzyjaźnienie dzieci z matematyką. Edukację matematyczną najmłodszych  rozumiemy szeroko. Konieczność łączenia intensywnego rozwoju myślenia z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami podczas pełnych ekspresji  zabaw. To właśnie dzięki zabawie z udziałem liczb, zbiorów, rytmów, działań  maluchy samodzielnie poznają rządzące nimi reguły. Drogą do zrozumienia trudnych dla dzieci pojęć matematycznych prowadzimy od czynności na konkretach do abstrakcji. W tym procesie maluchom organizujemy mnóstwo sytuacji, w których manipulują przedmiotami, przesuwają, odsuwają, przeliczają, szacują, porównują liczebność, porównują kształty, a co za tym idzie myślą.

Prozdrowotna edukacja żywieniowa

Wiele badań wykazało, że stan zdrowia naszego społeczeństwa nie jest najlepszy. Spożywanie produktów o nieodpowiedniej jakości i w nieodpowiednich ilościach może prowadzić do nadwagi i otyłości. Jest to narastający problem w naszym społeczeństwie. Wiek przedszkolny jest okresem najbardziej typowym do zdobywania umiejętności i sprawności związanych z higieną osobistą, kształtowania się nawyków, przyzwyczajeń, postaw i zachowań prozdrowotnych. Jeżeli więc dziecko w tym okresie nabędzie nieprawidłowe nawyki, będzie je stosować w dalszych etapach swojego rozwoju. Istotne jest uświadamianie, w jaki sposób dziecko może samo wpływać na swój stan zdrowia, po to, aby mogło dokonywać racjonalnych wyborów. Środowisko wychowawcze (rodzina, przedszkole, szkoła) jest miejscem, w którym dziecko może nabyć odpowiednich postaw, pozytywnych bądź negatywnych wzorów zachowań, wiedzy, umiejętności, nawyków odnośnie zdrowia. To, co wyniesie z rodziny/przedszkola/szkoły wpłynie na jego stosunek do zdrowia i na to, czy będzie ono przejawiało zachowania prozdrowotne, a w związku z tym, czy i jakie będzie podejmowało działania w dbaniu o swoje zdrowie i pomnażanie jego potencjału.

Bezpieczny uczeń

Celem wprowadzonego programu jest zrozumienie pojęcia i zasad związanych z bezpieczeństwem. Poznajemy postać policjanta, zdobywamy wiedzę, w czym może nam pomóc. Wyrabiamy nawyk zachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię. Poznajemy zagrożenia związane z kontaktem ze zwierzętami. Zapoznajemy dzieci z pojęciem „obcy” (kim jest, czy „obcy” znaczy „niemiły”) i uczymy się prawidłowego zachowania w kontakcie z nim: zakaz oddalania się z osobą obcą, wsiadania z nią do samochodu, brania jakichkolwiek rzeczy (słodyczy) oraz przekazywania informacji na temat adresu, numeru telefonu, itd. Poznajemy numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112).