Pierwszy Dzień Wiosny przywitaliśmy pełni energii i uśmiechu. Podczas wspólnej zabawy przypomnieliśmy sobie zwyczaje i wierzenia związane z obchodami tego święta. Następnie jak tradycja nakazała udaliśmy się nad Morze Bałtyckie, celem zatopienia zrobionej wcześniej ekologicznej Marzanny. Tym samym powiedzieliśmy zimie „do widzenia” i przywitaliśmy długo oczekiwaną przez nas wiosnę!