tel. +48 536 955 555 szkola.liber@wp.pl

KLASY IV-VIII

 Oferta edukacyjna dla klas IV-VIII

 • Klasy do 16 osób
 • Indywidualizacja nauczania
 • Język angielski – 6 godz. w tygodniu w klasach IV-VI
 • Język angielski – 7 godz. w tygodniu w klasach VII-VIII
 • Język niemiecki – 2 godz. w tygodniu
 • Zajęcia na basenie – raz w tygodniu
 • Rozszerzony program zajęć dydaktycznych
 • Korzystanie w czasie zajęć z multimedialnych programów, tablic interaktywnych
 • Zajęcia pozalekcyjne, m.in.: koło szachowe, informatyczne, plastyczne, rękodzieło, sportowe (sala gimnastyczna znajduje się w budynku szkoły)
 • Ciekawe wyjścia, wycieczki, zielone szkoły, obozy letnie i zimowe
 • Opieka nad dzieckiem w godz. 07:30-17:00
 • Pomoc psychologa i pedagoga
 • Catering

Do każdego  podchodzimy w sposób indywidualny: zdolny uczeń będzie rozwijał swoje umiejętności, a uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przy współpracy: uczeń-nauczyciel-rodzic, szybko nadrobi zaległości. 

W roku szkolnym 2024/2025 czesne za naukę w klasach IV-VI wynosi: wrzesień-czerwiec 1100 zł/miesięcznie, lipiec-sierpień 550 zł/miesięcznie.

W roku szkolnym 2024/2025 czesne za naukę w klasie VIII wynosi 1250 zł/ miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).