Kółko szachowe

 

  

Zajęcia prowadzi doświadczony, licencjonowany instruktor i sędzia Polskiego Związku Szachowego.

 

Tematyka zajęć:

 

- zasady gry, debiut, gra końcowa, taktyka, strategia, kombinacje, zadania szachowe, miniturnieje, konkursy, turnieje rankingowe, gra błyskawiczna. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, ćwiczą pamięć i koncentrację, a przed wszystkim umożliwiają świetną zabawę!

 

 

Zajęcia muzyczno-teatralne

 

 

Zajęcia mają na celu zachęcenie dzieci do szerszego poznawania muzyki i form teatralnych. Dają dziecku możliwość kreatywnego rozwijania i pogłębiania swoich zdolności muzyczno-aktorskich. Dzięki różnorodnym formom i technikom prowadzonym na zajęciach są one ciekawe, niebanalne i wartościowe. Każde dziecko znajdzie tu coś dla siebie!

 

 

Unihokej

 

 

Uczniowie klas I, II, III mają możliwość uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne z unihokeja.

Proste zasady i możliwość uprawiania tej dyscypliny w każdych warunkach i przez wszystkich bez względu na umiejętności sprawia, że jest bardzo popularną formą ruchu.

Nasze zajęcia sportowe to dobra zabawa nacechowana dużą dynamiką, walorami wychowawczymi, rywalizacją sportową „ fair play”, zaspokajającą potrzebę aktywności ruchowej oraz dającą satysfakcję z gry jej uczestnikom – poprzez możliwość zdobywania punktów przez wszystkich grających.

Systematyczne uprawianie unihokeja wzmacnia organizm dziecka, wpływa na poprawę ogólnego rozwoju fizycznego, rozwija motorykę oraz pozwala opanować specjalne umiejętności i nawyki ruchowe. Istotną cechą tej gry jest szybkość działania, swoboda operowania piłeczką, konieczność podejmowania własnych decyzji. Jest to gra, której zasady dostosowujemy do potrzeb i umiejętności grających.

 

Piłka nożna

 

 

 

Zajęcia na basenie

 

 

Raz w tygodniu, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, doskonalimy techniki pływania. Zajęcia odbywają się na basenie Akademii Morskiej przy Skwerze Kościuszki.

 

 

Gimnastyka korekcyjna

 

 

klasach I, II, III raz w tygodniu odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Realizowane są w oparciu o profilaktyczny program „Dobra zabawa - prosta postawa” napisany przez Katarzynę Bylińską – nauczycielkę wychowania fizycznego.

Celem zajęć jest szeroko pojęta profilaktyka, czyli wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, eliminowanie niewłaściwych nawyków, popularyzowanie wiedzy o wadach postawy, ukształtowanie w miarę silnego i wytrzymałego gorsetu mięśniowego, a przede wszystkim wzmocnienie mięśni nadmiernie rozciągniętych.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej tak, by były jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci. Podnosi się przez to świadomość dzieci w tematyce zapobiegania wadom postawy.

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

 

Zapewniamy opiekę logopedyczną dzieciom z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Każde dziecko uczęszcza na zajęcia indywidualnie, co niewątpliwie przyczynia się do większych postępów w terapii.

Zajęcia logopedyczne obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. W trakcie terapii logopedycznej poza ćwiczeniami wspomagającymi artykulację, ćwiczeniami oddechowymi, wykonujemy ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające zarówno mówienie, jak i czytanie oraz pisanie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Kompleksowa terapia logopedyczna pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

 

 

Język polski – zajęcia uzupełniające

 

 

Ćwiczenia dla tych, którzy chcą w sposób klarowny i uporządkowany przekazywać swoje myśli w formie pisemnej.

Im bogatsze słownictwo, im lepsza znajomość schematów kompozycyjnych, tym precyzyjniejsze wypowiadanie się.

Zajęcia pozwalają opanować sztukę pisania według starej zasady „Ćwiczenie czyni mistrza”.

Nasz cel – lepiej pisać!

 

 

Koło plastyczne

 

 

Podczas pracy na zajęciach dzieci poznają wiele różnorodnych technik rozwijających wyobraźnię i umiejętności plastyczno-manualne. Korzystają z różnych materiałów i narzędzi, jakie zapewnia szkolna pracownia artystyczna (ołówki, kredki, flamastry, pastele olejne i suche, farby akwarelowe i plakatowe, kolorowe papiery, tkaniny, wełny, itd.). Tworzą prace płaskie i przestrzenne, o różnorodnej tematyce. Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń stymulujących wyobraźnię, rozwijających oryginalność myślenia.

Proponowane zajęcia i zadania rozwijają dyspozycje plastyczne dzieci:

 • rozwijanie sprawności ręki,
 • kształtowanie integracji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie prostych umiejętności manualnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • wspomaganie pamięci i koncentracji,
 • niwelowanie lęków i zahamowań, rozwijanie pewności siebie,
 • obcowanie ze sztuką i poznawanie różnorodności dzieł plastycznych,
 • wspaniała zabawa twórcza.

Efekty ich pracy można podziwiać na szkolnych wystawach. Najlepsze prace biorą udział w wielu konkursach plastycznych.

 

 

Plastyczny teatr kukiełkowy

 

 

Na zajęciach przeobrażamy DZIECKO-ARTYSTĘ, które przestaje być tylko autorem rysunku czy obrazu, w DZIECKO-AUTORA rozmaitych działań twórczych:

 • autora adaptacji bajki, scenariusza dramy, spektaklu,
 • twórcę kukiełek, marionetek, masek,
 • twórcę scenografii, kostiumów, rekwizytów,
 • projektanta plakatu, zaproszenia,
 • aktora.

W miejscu DZIEŁA pojawia się PROCES TWÓRCZY.

Połączenie aktywności indywidualnej z pracą w grupie.

Proces komunikacji: ze sobą, z innymi dziećmi, z widzami.

Rozwój poprzez zabawę i przeżywanie.

 

 

Zabawy z Plastusiem

 

 

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 0-I. Chętnie uczęszczają na nie zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.

Celem zajęć jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami.

Tematyka prac jest różnorodna i dotyczy najbliższego otoczenia.

Na zajęciach stosujemy różne formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i wydzieranie, techniki collage.

Wykorzystujemy rozmaite środki i pomoce do tworzenia prac.

 

 

Koło rękodzielnicze „Agrafka”

 

 

Koło rękodzielnicze przeznaczone jest dla uczniów klas 3-6.

Tematyka zajęć koncentruje się na technice decoupage, scrapbookingu, wyrobu biżuterii, szyciu i filcowaniu. Poznamy też podstawy szydełkowania i dziergania na drutach.

Koło ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastyczno-technicznych. Uczeń rozwija wyobraźnię oraz aktywność twórczą, posługuje się nowymi technikami rękodzielniczymi,  potrafi wykorzystać materiały i środki w ciekawy sposób,  doskonali sprawność manualną, nie boi się eksperymentować, potrafi zinterpretować swoje dzieło rękodzielnicze, kształtuje postawę bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, obcęgi, gwoździe, igły itp. oraz urządzeniami elektrycznymi, materiałami o wysokiej temperaturze, uczy się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy,  bierze udział w konkursach plastycznych, umie współdziałać w zespole.