W gimnazjum zajęcia na basenie prowadzone są jako zajęcia fakultatywne, które realizują i rozbudzają zainteresowania uczniów, zaszczepiając potrzebę ruchu w czasie wolnym i prowadzenia zdrowego stylu życia. Angażują zarówno uczniów zdolnych, jak i słabszych czy średnio uzdolnionych, którzy chcą usprawnić i doskonalić swoje umiejętności.

Nauka i doskonalenie pływania umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu wybranej dyscypliny sportowej.