W szkole podstawowej zajęcia nauki pływania odbywają się w grupach, w zależności od zaawansowania uczniów. Przez sześć lat uczniowie poznają różne style pływania, doskonalą swoje umiejętności, rozwijają zdolności motoryczne. Zajęcia hartują organizm, wpływają na sferę psychiczną poprzez wyrabianie odwagi, zdyscyplinowania, systematyczności, pracowitości oraz samodzielności. Nasi uczniowie mają możliwość sprawdzenia się podczas zawodów pływackich szkolnych i międzyszkolnych.

Naszym nadrzędnym celem jest rozbudzać w nich pasję pływania i chęć do uprawiania tej dyscypliny nie tylko w wieku szkolnym, ale przez całe życie. Jest to sport bardzo zdrowy, a uprawianie go zdecydowanie może przełożyć się na jakość życia człowieka w wieku dojrzałym.