W gimnazjum, w ramach szerzenia aktywności ruchowej, odbywają się zajęcia aerobiku.

Podczas zajęć aerobiku ćwiczenia wykonywane są w rytm muzyki, wielokrotnie powtarzane, w tempie dość szybkim. Wzmacniają poszczególne partie mięśniowe. Aerobik ma pozytywny wpływ na wydolność układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia mięśnie oraz pozwala zachować zgrabną sylwetkę ciała.

Zajęcia te mają na celu zachęcić uczniów do większej aktywności ruchowej, uświadomić potrzebę ruchu, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i poznania ćwiczeń rzeźbiących ich sylwetkę, kształtowania poczucia rytmu, a także wyzwalanie pozytywnych zachowań.