U nas każdy ma prawo zdecydować, w jakim stopniu chce opanować materiał. Jeśli uczeń chce dostosować swoją pracę do możliwości i robić więcej niż pozostali, podpisuje kontrakt z nauczycielem, który konsekwentnie sprawdza jego postępy i cały czas motywuje do pracy.

Na każdej pierwszej lekcji w danym tygodniu uczeń pracuje wspólnie z klasą. Najpierw rozwiązuje zadania podstawowe (zadania, które są rozwiązywane przez wszystkich), następnie zadania zróżnicowane (zadania z różnych źródeł, zbliżone poziomem trudności do zadań podstawowych ), a później rozwiązuje zadania do wyboru (zadania wykraczające poza podstawę programową). Uczeń pracuje samodzielnie, jednak przez cały czas ma możliwość konsultowania się z uczniami oraz z nauczycielem.

Na ostatniej lekcji w tygodniu uczeń omawia swoją pracę z nauczycielem. Wyjaśnia wątpliwości oraz zadania, które sprawiły mu trudność. Ostatnim etapem jest napisanie pracy kontrolnej. Pracujemy w myśl czterech zasad: wolność, aktywność, kooperacja oraz odpowiedzialność.