Zajęcia uzupełniające z matematyki mają na celu przede wszystkim kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. Staramy się wyrobić systematyczność i pracowitość. Skupiamy się na uzupełnieniu braków we wiadomościach i umiejętnościach matematycznych. Równe szanse zapewnia indywidualizacja tempa pracy i stopnia trudności. Rozwijając umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, można odkryć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.