English Club

Język angielski to nie tylko słówka, gramatyka i praca z tekstem. Jest to przede wszystkim główny środek komunikacji w przeróżnych sytuacjach życiowych, takich jak zakupy, wizyty w hotelach i restauracjach, poznawanie nowych ludzi, poradzenie sobie na lotnisku czy szukanie pomocy w biurze informacji lub na policji, a także wiele innych codziennych okoliczności.

Język ten to także kultura ludzi i krajów posługujących się nim. A im więcej regionów świata z danym językiem jako ojczystym, tym więcej niuansów, różnic, możliwych nieporozumień i niedomówień.

Dlatego właśnie na gimnazjalnych spotkaniach English Club staramy się poznać bogactwo i piękno pełnego wachlarza aspektów związanych z językiem angielskim, na omawianie których nie ma czasu podczas tradycyjnych lekcji. Jeśli podstawa programowa to dla zdolnego ucznia zbyt mało,English Club pozwoli mu zagłębić się w ponadprogramowe zagadnienia związane ze światem anglosaskim.

Polish your English

Polish your English, czyli szlifujemy swój angielski

Dodatkowa szósta i siódma godzina języka angielskiego dla uczniów gimnazjum potrzebujących dodatkowych lekcji na podreperowanie poszczególnych elementów językowych. Na zajęciach m.in. uzupełniamy ewentualne braki gramatyczno-leksykalne, utrwalamy materiał przerabiany na lekcjach klasowych, poszerzamy wiedzę leksykalną, poznajemy elementy kultury krajów anglosaskich oraz szlifujemy zdolności produkcji języka w mowie i pisaniu.

 

Matematyczne potyczki

Zajęcia uzupełniające z matematyki mają na celu przede wszystkim kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. Staramy się wyrobić systematyczność i pracowitość. Skupiamy się na uzupełnieniu braków we wiadomościach i umiejętnościach matematycznych. Równe szanse zapewnia indywidualizacja tempa pracy i stopnia trudności. Rozwijając umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, można odkryć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

 

Matematyka dla asów

U nas każdy ma prawo zdecydować, w jakim stopniu chce opanować materiał. Jeśli uczeń chce dostosować swoją pracę do możliwości i robić więcej niż pozostali, podpisuje kontrakt z nauczycielem, który konsekwentnie sprawdza jego postępy i cały czas motywuje do pracy.

Na każdej pierwszej lekcji w danym tygodniu uczeń pracuje wspólnie z klasą. Najpierw rozwiązuje zadania podstawowe (zadania, które są rozwiązywane przez wszystkich), następnie zadania zróżnicowane (zadania z różnych źródeł, zbliżone poziomem trudności do zadań podstawowych), a później rozwiązuje zadania do wyboru (zadania wykraczające poza podstawę programową). Uczeń pracuje samodzielnie, jednak przez cały czas ma możliwość konsultowania się z uczniami oraz z nauczycielem.

Na ostatniej lekcji w tygodniu uczeń omawia swoją pracę z nauczycielem. Wyjaśnia wątpliwości oraz zadania, które sprawiły mu trudność. Ostatnim etapem jest napisanie pracy kontrolnej. Pracujemy w myśl czterech zasad: wolność, aktywność, kooperacja oraz odpowiedzialność.

 

Zajęcia na basenie

W gimnazjum zajęcia na basenie prowadzone są jako zajęcia fakultatywne, które realizują i rozbudzają zainteresowania uczniów, zaszczepiając potrzebę ruchu w czasie wolnym i prowadzenia zdrowego stylu życia. Angażują zarówno uczniów zdolnych, jak i słabszych czy średnio uzdolnionych, którzy chcą usprawnić i doskonalić swoje umiejętności.

Nauka i doskonalenie pływania umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu wybranej dyscypliny sportowej.

 

Aerobik

W ramach szerzenia aktywności ruchowej, zapraszamy na zajęcia aerobiku.

Ćwiczenia wykonywane są w rytm muzyki, wielokrotnie powtarzane, w tempie dość szybkim. Wzmacniają poszczególne partie mięśniowe. Aerobik ma pozytywny wpływ na wydolność układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia mięśnie oraz pozwala zachować zgrabną sylwetkę ciała.

Zajęcia te mają na celu zachęcić uczniów do większej aktywności ruchowej, uświadomić potrzebę ruchu, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i poznania ćwiczeń rzeźbiących ich sylwetkę, kształtowania poczucia rytmu, a także wyzwalanie pozytywnych zachowań.

 

Piłka nożna

 

 

Język polski – zajęcia uzupełniające

Ćwiczenia dla tych, którzy chcą w sposób klarowny i uporządkowany przekazywać swoje myśli w formie pisemnej.

Im bogatsze słownictwo, im lepsza znajomość schematów kompozycyjnych, tym precyzyjniejsze wypowiadanie się. Zajęcia pozwalają opanować sztukę pisania według starej zasady, że ćwiczenie czyni mistrza. Nasz cel – lepiej pisać!