GIMNAZJUM

 

 

Oferujemy:

 • Klasy do 14 osób
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • Minimum 7 godz. języka angielskiego w tygodniu
 • 2 godz. języka niemieckiego w tygodniu
 • Zwiększona liczba godzin na realizację programu nauczania
 • Multimedialne programy nauczania
 • Dodatkowe godziny na przygotowanie uczniów do egzaminu po trzeciej klasie
 • Zajęcia sportowe realizowane są na dużej sali gimnastycznej (która mieści się w budynku szkoły) oraz na pływalni Uniwersytetu Morskiego
 • Koła zainteresowań: sportowe, plastyczne, szachowe, teatralne, informatyczne
 • Ciekawe wyjścia, wycieczki, zielone szkoły, obozy letnie i zimowe
 • Dodatkowe zajęcia sportowe: aerobik, piłka nożna
 • Pomoc psychologa
 • Catering

 

Głównym celem jest wszechstronne przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia.