Maluch też może czytać i pisać

 

 

Podążając za dzieckiem, kierując się w swojej pracy m. in. teorią Wygotskiego, obserwujemy potrzeby i możliwości dziecka, wspierając jego indywidualną sferę najbliższego rozwoju. Często okazuje się, że 5, 6-latki są już gotowe do podjęcia nauki czytania i pisania, same wykazują zainteresowanie literami. Poprzez diagnozę znamy aktualny rozwój dziecka, umiejętnie dopasowujemy działania edukacyjne do sfery rozwojowej, by nie dawać mu zbyt prostych lub zbyt trudnych do wykonania zadań, które mogą zniechęcić do dalszej pracy i poszukiwań. Dlatego bardzo ważne jest skupienie się na tym, co dziecko może zrobić jutro, a nie na tym, co potrafi bez problemu wykonać dzisiaj.

Przy doborze odpowiednich metod sprawiamy, że nauka czytania i pisania odbywa w radosnej, pełnej zabawy atmosferze. Dominującą, stosowaną przez nas metodą, jest Metoda Dobrego Startu. Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje leżące u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Dzieci poznają litery polisensorycznie (dotykiem, ruchem, wzrokiem, słuchem). Zerówkowicze nie tylko rozpoznają litery, potrafią także pisać je w liniaturze zeszytu. Większość dzieci, idąc do klasy pierwszej, potrafi już płynnie czytać dzięki stosowanej przez nas nauce czytania metodą sylabową.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że jest to dla dziecka najbardziej odpowiednia metoda opanowania i usprawnienia techniki i tempa czytania.

 

 

Magiczne słowa

 

 

„Magiczne słowa” to program wprowadzający dzieci w tematykę kulturalnego stylu bycia. Maniery są po prostu sposobem zachowania i traktowania innych. Dobre maniery świadczą o szacunku i wrażliwości na potrzeby innych. Istnieją w naszym języku słowa, które powinny być ciągle używane. Słowa te stanowią klucz do ludzi. Stosowanie ich w codziennym życiu powoduje, że jesteśmy także grzecznie traktowani. Mowa służy nam do porozumiewania się, mowa kulturalna pozwala porozumieć się szybciej.

 

 

Matematyka dla smyka

 

 

Chcąc ułatwić dzieciom naukę skomplikowanych pojęć matematycznych bawimy się matematyką, stosując radosne, pełne ekspresji zajęcia, w trakcie których wykorzystujemy gry, bajki, rysunki, elementy dramy, atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Ważną cechą zajęć jest to, że dzięki zabawie dzieci przyswajają sobie trudne pojęcia matematyczne, nie wiedząc nawet, że uczą się matematyki.

 

 

Prozdrowotna edukacja żywieniowa

 

 

Wiele badań wykazało, że stan zdrowia naszego społeczeństwa nie jest najlepszy. Spożywanie produktów o nieodpowiedniej jakości i w nieodpowiednich ilościach może prowadzić do nadwagi i otyłości. Jest to narastający problem w naszym społeczeństwie. Wiek przedszkolny jest okresem najbardziej typowym do zdobywania umiejętności i sprawności związanych z higieną osobistą, kształtowania się nawyków, przyzwyczajeń, postaw i zachowań prozdrowotnych. Jeżeli więc dziecko w tym okresie nabędzie nieprawidłowe nawyki, będzie je stosować w dalszych etapach swojego rozwoju. Istotne jest uświadamianie, w jaki sposób dziecko może samo wpływać na swój stan zdrowia, po to, aby mogło dokonywać racjonalnych wyborów. Środowisko wychowawcze (rodzina, przedszkole, szkoła) jest miejscem, w którym dziecko może nabyć odpowiednich postaw, pozytywnych bądź negatywnych wzorów zachowań, wiedzy, umiejętności, nawyków odnośnie zdrowia. To, co wyniesie z rodziny/przedszkola/szkoły wpłynie na jego stosunek do zdrowia i na to, czy będzie ono przejawiało zachowania prozdrowotne, a w związku z tym, czy i jakie będzie podejmowało działania w dbaniu o swoje zdrowie i pomnażanie jego potencjału.

 

 

Bezpieczny uczeń

 

 

Celem wprowadzonego programu jest zrozumienie pojęcia i zasad związanych z bezpieczeństwem. Poznajemy postać policjanta, zdobywamy wiedzę, w czym może nam pomóc. Wyrabiamy nawyk zachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię. Poznajemy zagrożenia związane z kontaktem ze zwierzętami. Zapoznajemy dzieci z pojęciem „obcy” (kim jest, czy „obcy” znaczy „niemiły”) i uczymy się prawidłowego zachowania w kontakcie z nim: zakaz oddalania się z osobą obcą, wsiadania z nią do samochodu, brania jakichkolwiek rzeczy (słodyczy) oraz przekazywania informacji na temat adresu, numeru telefonu itd. Poznajemy numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112).

 

 

The Magical Storytelling

 

 

Autorski program „The Magical Storytelling”

„Dawno, dawno temu, za górami…” – magiczne słowa, które otwierają drzwi do innego świata, gdzie wszystko jest możliwe, a dziecięca wyobraźnia pozwala uczniom zapomnieć o wszystkich granicach, w tym tych językowych.

Literatura czytana w obcym języku jest najbogatszym źródłem słownictwa, prawidłowej wymowy, intonacji, jak i struktur gramatycznych. Właśnie dlatego w roku szkolnym 2011/2012 realizujemy autorski program „The Magical Storytelling”, którego adresatem są uczniowie klas 0-III. Zajęcia te nie tylko przybliżają uczniom klasykę dziecięcej literatury angielskiej, ale także integrują treści muzyczne, plastyczne oraz przyrodnicze. Zapraszamy do wspólnego bajania…