KLASA PRZEDSZKOLNA – „zerówka”

 

 

Przyjmujemy już zapisy dzieci na rok szkolny 2019/2020. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do kontaktu oraz do obejrzenia szkoły.

 

 

Oferujemy:

 • Klasy do 12 osób
 • 5 godzin w tygodniu j. angielskiego
 • Codziennie zajęcia ruchowe (m.in. gimnastyka korekcyjna, basen, rytmika, wf)
 • Zajęcia plastyczne i muzyczno-teatralne
 • Zajęcia z logopedą i psychologiem

 

Realizujemy bardzo atrakcyjny program edukacyjny. Wykorzystywanie na zajęciach  ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej, metod dobrego startu, ułatwia dzieciom uczenie się. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 8.55-13.25.

Na życzenie rodziców opiekujemy się dziećmi już od godz. 7.30 i organizujemy im czas do godz. 17.00. Pracujemy w warunkach zbliżonych do domowych. Rzeczy osobiste i podręczniki uczniowie przechowują we własnych szafkach. Jesteśmy małą i przyjazną szkołą, zapewniamy bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków. Pasje i uzdolnienia rozwijamy w kołach zainteresowań. Natomiast w kłopotach pomaga psycholog i logopeda.

Indywidualizujemy kształcenie, rozwijamy uzdolnienia, kompensujemy trudności. Szybko diagnozujemy problemy dziecka oraz proponujemy Rodzicom konkretne rozwiązania. Prowadzimy terapię psychologiczną i logopedyczną.

 

Utrzymujemy bliski kontakt z Rodzicami. Służą temu częste spotkania indywidualne, kontakty telefoniczne, w których na bieżąco informujemy o postępach dzieci.

 

Naszym głównym celem jest stworzenie warunków do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej. Udaje się to poprzez „zabawę w szkołę”, w miłej i przyjaznej atmosferze, która otacza nasze dzieci każdego dnia.

 

Sylwetka absolwenta naszej zerówki:

 • ciekawy świata
 • komunikatywny
 • samodzielny
 • zaangażowany w pracę
 • kreatywny
 • koleżeński
 • tolerancyjny
 • posiadający umiejętność współpracy
 • korzystający z zasad zdrowego stylu życia
 • przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego

 

Czesne za naukę w klasie przedszkolnej wynosi 700 zł/ miesięcznie.

We wrześniu należy uiścić jednorazową opłatę 450 zł, która przeznaczona jest na zakup podręczników, przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych, które dziecko dostaje przez cały rok szkolny.

 

 

 

ZADZWOŃ

tel. +48 536 955 555

tel./fax +48 58 621 05 23